onsdag 25 februari 2009

DN refererar (s) utan analys...

DN publicerar idag en ganska konstig artikel om Vårdval Stockholm. Konstig i första hand eftersom den bara verkar vara ett referat av en socialdemokratisk rapport. Jag är ett fan av gammelmedia, särskilt när man gör det som man är bäst på – fördjupande analyser av makten och samhället, men vad är det här? Har reflexen att föra ut det gamla maktpartiets budskap till massorna tagit över, eller har man inte tid att analysera och problematisera det man läser?

Att socialdemokraterna föredrar socialdemokratisk politik, gärna ser ett socialdemokratiskt maktinnehav, och kommer att publicera texter för att utmåla det nuvarande styret som ”orättvist” kan inte vara någon överraskning för någon. Möjligen är ordvalet ”groteskt” intressant här, antingen har oppositionslandstingsrådet Dag Larsson verkligen upptäkt något ”oerhört upprörande”, eller så vill han bara skrika högt för att synas i media. Det går tyvärr inte att läsa sig till vilket genom att läsa artikeln.

Nu till innehållet:
  • Arbetsbelastningen i Rinkeby bedöms ha ökat med 43%. Från vad? Hur bedöms det? Om personalstyrkan har halverats borde väl arbetsbelastningen (per person) har fördubblats? Eller har folk valt att ta sig till andra vårdcentraler som de tycker är bättre skötta? Eller satt var fjärde person där och rullade tummarna innan vårdvalsreformen? En utmärkt möjlighet till fördjupande analys. (Jag ser nu i texten att patientantalet var konstant. Betyder det att man nu fått bort 25% ”waste” ur sina processer? Det är ju i så fall föredömligt och värt en egen artikel.)
  • ”Den medicinska säkerheten hotas”. Kanske det. Å andra sidan är det varje läkarutbildads rockärmsess, det går nämligen inte att syna om du inte är läkare själv, och även om du skulle vara det har du väldigt lite att vinna och mycket att förlora på att ge dig på en kollega för att skydda anonyma skattebetalare eller politiker som du kanske inte ens gillar. Återigen, här skulle man kunna gräva.
  • Dag Larson vill ha mer pengar till ”socioekonomiskt utsatta områden”. Kanske rimligt då han är socialist, men knappast acceptabelt om man tror att alla medborgare ska ha lika tillgång till och rätt till vård. Hur mycket längre tycker Dag Larson att man ska vänta för att få en tid på vårdcentralen om man bor i villa?
  • ”Kroniskt sjuka och patienter med stort vårdbehov får stå tillbaka för korta besök med friskare patienter”. Ja, är det inte det som blir resultatet om man satsar på förebyggande vård?