måndag 1 juli 2013

Olikhet provocerar?

Göran Erikson skiver i dagens Svenskan om en undersökning som tidningen låtit göra. Man har jämfört flyktingmottagande med genomsnittsinkomst och komit fram till resultat som jag sammanfattar i tabelen nedan:

Borgerligt styre Vänsterstyre
Betalar mycket skatt (“rik kommun”) Betalar lite skatt (“fattig kommun”)
Folk flyttar hit Folk flyttar härifrån
Höga bostadspriser Tomma lägenheter
Brist på bostäder “demografisk utmaning”
Mindre flyktingmottagning Större flyktingmottagning
Frivilliga hjälper till Kommunen vill ha mer pengar
“Provocerande” ?

Observera att det här inte handlar om infödda eller invandrare, utan om just mottagning an nyanlända flyktingar. Invandrare och flyktingar som hunnit etablera sig flyttar antagligen som svenskar gör mest.

Som D som jag lärde känna i förra valrörelsen. På flykt från Ayatollornas Iran slog han sig först ned i Gottsunda för att sedan flytta vidare till “bättre” adresser när språk, arbete, och inkomst kommit på plats. H, som flydde från Tjekoslovakien, bodde hos vänner på Östermalm tills hon hittade något eget.

Inget av det här är provocerande. Om man nu inte vill ha planekonomi i julklapp.