måndag 5 maj 2008

Lokal demokrati - det svaga Sverige

Jag har aldrig bott i Stockholm, men jag spenderade helgen i Nice med småbarn på lekplatser och jag har bott i San Francisco med barn. SF anses vara en av de minst barnvänliga städerna i USA, men det måste bero på de dåliga offentliga skolorna, för maken till fina lekplatser och grönområden har jag aldrig sett någon annanstans. På samma sätt fanns det massor att välskötta tennisbanor för fritt spel.

Min syn har varit att det här saknas i Sverige eftersom personligt ansvar och lokalt engagemang saknas på individuell nivå. Rörelsen vill ha 200 kronor i timmen för att släppa in någon på sina banor och låter dem hellre stå och förfalla, privata donationer är ovanliga, misstänkliggjorda och sönderskattade.

När, som svenskan rapporterar, beslut ska tas om ”miljöanpassning” i Stockholm så försvinner beslutet iväg upp till fullmäktige för Stockholms kommun. Det måste finns ett bättre sätt.