lördag 26 april 2008

Politisk strejk?

Barbro Hedvall påpekar i DN att sjuksköterskestrejken är annorlunda eftersom arbetsgivarens motpart inte är bemyndigad att teckna ett nytt avtal. Man kan även fråga sig i vilken grad sjuksköterskorna ser sin arbetsgivare som den egentliga motparten – när den överkörda ordföranden och strejkledaren Anna-Karin Eklund oblygt delar agenda och talarstol med vänsterpartiet.

Sjuksköterskornas krav ter sig för mig, som aldrig arbetat i offentlig sektor, lite annorlunda eftersom man gör anspråk på reallöneökningar utan att påstå att man ökat sin produktivitet, och att man även förkastat den vanlig vägen runt Baumols sjukdom och kräver större löneökningar än den konkurrensutsatta industrin.

Slutsatsen bör kanske vara att sjuksköterskorna vill förändra hur samhället fungerar, och att man inte vill göra det genom allmänna val utan genom strejker. Men, om så var fallet borde de också presentera sin vision av hur ett annat samhälle skulle fungera. Hur höga är skatterna om Eklund får bestämma? Hur mycket mer än en gymnasielärare ska en sjuksköterska tjäna?

Det har varit mycket prat om sjuksköterskornas löner i jämförelse med undersköterskornas också. Jag vet att alla i vården har sin utbildning skriven på kläderna och verkar älska att presentera sig med den, men samtidigt måste man fråga sig hur länge en grundutbildning är relevant. Vad spelar det för roll vilka kurser man tog för 20 eller 30 år sedan när man har jobbat sedan dess? Eller vill de dela in hela samhället i lönegrader efter utbildningsnivå och antal år i yrket? (Minns att vissa vårdutbildningar fått hård kritik för sin kvalité, bör de med examina därifrån då ha lägre löner, eller är det bara hur många år man suttit av som ska räknas?)

Mer svar och mindre politiskt mummel vore bra. Visa att ni har högskoleutbildning och höj den akademiska nivån i debatten!

torsdag 24 april 2008

Palestinsk Otydlighet

Diverse, som jag förstår det representativa och framstående, palestinska föreningar uttrycker upprördhet när de får veta att svenska politiker kommer att delta vid firandet av Israels 60-årsjubeleum den 11 maj. För tydlighets skull borde man kanske även berätta om det är fred eller ett vunnet krig man mest ser fram emot.

A Clash of Civilizations

Glöm mellanöstern, det riktiga kulturkriget just är mellan samma luggslitna fria värld som fick sovjetunionen att kollapsa och den postkommunistiska kinesiska diktaturen, och det utspelas i realtid på youtube.

Protester i New Delhi och Hollywood. Det är inte självklart hur de ska jämföras, men man ska kanske vara försiktig med att anta att rapportering från media i fria stater naturligt blir balanserad.

lördag 19 april 2008

Terroir vs Brand

Frankrikes strider om vinregioners namn är oftast lite för obskyra och baserade på historisk förvirring för att jag ska kunna följa dem, men i Kalifornien pågår som San Francisco Chronicle nyss rapporterade, en strid mellan varumärken och områden. Egentligen ser jag inte problemet, så fort områdesnamn har arbetats bort ur varunamnen kan de fredlig samexistera och varje producent kan välja det som passar dem bästa. I övrig bör all "Two Buck Chuck" destrueras.