onsdag 15 april 2009

1984 på riktigt

Om vi för att försvara friheten mot terrorism måste överge den har vi naturligtvis förlorat. 2003 års lag om elektronisk kommunikation visar vilka vi en gång var, Ipred och den nya datalagringslagen pekar oss mot en framtid i sann Orwellsk anda.

Svenskan rapporterar om hur enskilda står emot och inte vill vara med i övervakningssamhället utan fortsätta följa de gamla lagarna som skyddade individen, men snart har väl staten, kapitalet och media krossat även Karlung.

Hur blev det så här?