måndag 1 juli 2013

Olikhet provocerar?

Göran Erikson skiver i dagens Svenskan om en undersökning som tidningen låtit göra. Man har jämfört flyktingmottagande med genomsnittsinkomst och komit fram till resultat som jag sammanfattar i tabelen nedan:

Borgerligt styre Vänsterstyre
Betalar mycket skatt (“rik kommun”) Betalar lite skatt (“fattig kommun”)
Folk flyttar hit Folk flyttar härifrån
Höga bostadspriser Tomma lägenheter
Brist på bostäder “demografisk utmaning”
Mindre flyktingmottagning Större flyktingmottagning
Frivilliga hjälper till Kommunen vill ha mer pengar
“Provocerande” ?

Observera att det här inte handlar om infödda eller invandrare, utan om just mottagning an nyanlända flyktingar. Invandrare och flyktingar som hunnit etablera sig flyttar antagligen som svenskar gör mest.

Som D som jag lärde känna i förra valrörelsen. På flykt från Ayatollornas Iran slog han sig först ned i Gottsunda för att sedan flytta vidare till “bättre” adresser när språk, arbete, och inkomst kommit på plats. H, som flydde från Tjekoslovakien, bodde hos vänner på Östermalm tills hon hittade något eget.

Inget av det här är provocerande. Om man nu inte vill ha planekonomi i julklapp.

tisdag 25 juni 2013

All they want for summer is planekonomi

ledarplats i dagens DN skriver Hanne Kjöller om “Läkarupproret” som samlat över 6000 underskrifter.

I korthet menar uppropsförfattarna att 90-talets vårdköer behövs för att läkarna ska få tid att göra sitt jobb på det sätt som de tycker fungerar bäst. De ogillar att deras produktivitet mäts, administrationen av mätdata, och hur produktivitet defineras. Vidare vill man ha stopp på “så kallade förbättringsarbeten” som man menar skapar större kostnader och sämre resultat.

6000 låter som en imponerande siffra eftersom det motsvarar en femtedel av alla Sveriges yrkesverksamma läkare. Sedan insåg jag att alla som vill får skriva på, vilket reducerar antalet till ungefär hälften av vänsterpartiets medlemmar.

Kjöller hänger på problemet med administrationsbördan och skriver:

Mindre och mindre tid ägnas åt de huvudsakliga arbetsuppgifterna, mer och mer åt det som någon annan med hälften så hög lön skulle kunna göra.

Om det är så här enkelt finns det ju inte så mycket att fundera på. Är mer effektivt med två assistenter än en läkare ska en läkartjänst avvecklas till förmån för fler assistenter, annars inte.

Snarare tror jag att problemet ligger i att man inte tycker om att mätas. Särskilt inte enligt andras (folkvaldas?) motstockar.

Mitt enkla råd är att göra tvärt om. Omfamna mätandet. På så sätt kan ni visa väljare, politiker, och varandra att ert sätt att arbeta (och ert sätt att mäta) är bättre.

Och nu kan jag se en läkare framför mig. I rock. Med huvudet på sned sägades “du vet nog inte vad du pratar om”. Och kanske är det så, kanske vet jag ingenting om organisationer och effektivitet.

Eller så gör jag det. Eftersom jag är ekonom.

onsdag 20 mars 2013

Med svansen mellan benen

Sveriges Överbefälhavare Sverker Göransons kräver att alla tolkar som samarbetat med Svensk trupp ska få asyl i Sverige. Märk asyl, inte uppehållstillstånd och stipendier att plugga på svenska universitet, utan hjälp att fly.

OM Sverige invaderades av talibaner (ok, jag förstår också sannolikheten i detta) så menar ÖB då analogt att vi inte ska stanna och slåss för vårt land, utan så snabbt och enkelt som möjligt ge upp och fly.

Så vad slogs vår arme för i Afghanistan och vad har man under Göransons ledning åstadkommit? Det kanske är dags att låta sjukskrivningen bli permanent?

Vi har kommit ganska lång bort ifrån tanken att "varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt". Men, det kanske aldrig gällde Afghaner. Undrar om Göranson ens tycker det skulle gälla för Svenskar?