måndag 6 augusti 2012

Inkomst är inte förmögenhet

Under kulturdebatt på DN frågar sig Kristina Lindquist, i en text som är så full av referenser att nästan inget eget fått plats, om förtroendet för kapitalismen är slut.

Hon kallar kallar människors försök att skapa sig ett bättre liv genom arbete för ”luthersk barnatro.”

Tyvärr skiljer hon inte på rikedom och hög inkomst. Kanske struntar hon i skillnaden mellan att arbeta hårt och att leva på räntor från ärvda rikedomar. Kanske har hon aldrig funderat på skillnaden.

Det är synd. Att vi beskattar kapitalinkomster lågt och arbete högt är ett faktum både i USA och i Sverige. Men, om vi inte skiljer på rikedom och inkomst kan vi inte ens börja diskussionen.

Inga kommentarer: